Naziv Obrta: Obrt za turističke usluge u nautičkom turizmu "MARINE SPORT DIVING CENTER"

Adresa: Aleja Slatina 2, 51417 Mošćenička Draga

Naziv ureda za gospodarstvo: URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

                                                       SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

                                                       ISPOSTAVA OPATIJA

MBO:   91626587

OIB:   01760941013

ŽR:   2402006-1100198738 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Vlasnici obrta : Robert Prelčić